DENS SANUS OLOMUCENSIS

DENS SANUS OLOMUCENSIS

Kontakty:


Prezident konference

MDDr. Iva Voborná, Ph.D.

iva.voborna@upol.cz

Viceprezident konference

Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.

milos.spidlen@upol.cz

Vědecký sekretář konference

stomatolog Yulia Morozova, Ph.D.
MDDr. Barbora Novotná
MDDr. Pavel Holík

denssanusolomucensis@gmail.com

Sekretariát

Hana Svobodová

tel.: 585 859 232
hana.svobodova@upol.cz

Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL v Olomouci, Palackého 12, 772 00 Olomouc

www.denssanus.cz


Partneři konference 2023:

Hlavní partner:


Partner:
Vystavovatelé:
Vystavovatelé:
Záštita:

Organizátor: