DENS SANUS OLOMUCENSIS
DENS SANUS OLOMUCENSIS


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,


Olomouc je nejen krásné historické město s tradicí, ale zároveň i město univerzitní, kde má obor zubní lékařství dlouholetou tradici, a proto nám dovolte Vás tímto pozvat na první ročník konference

„DENS SANUS OLOMUCENSIS“


která se bude konat ve dnech 5. a 6.11.2021 v prostorách teoretických ústavů LF UP (Hněvotínská 976/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc) a bude koncipována na tři sekce: sekce pro lékaře a studenty, sekce pro sestry a dentální hygienistky, sekce pro zubní techniky.

Z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocnění covid-19 na UP budou všichni účastníci konference nosit ochranu dýchacích cest (míněno respirátor minimálně typu FFP2) ve všech prostorách Teoretických ústavů LF UP s výjimkou přednáškových prostor a během konzumace občerstvení. Podmínkou pro účast na konferenci je plné očkování (doložené certifikátem o vakcinaci) nebo lékařské potvrzení (ne starší než 180 dní) o proběhlém onemocnění či negativní výsledek RT-PCR na SARS-CoV-2. Platnost RT-PCR na SARS-CoV-2 je maximálně 2 týdny.

Těšíme se na Vás nejen na odborném a jistě zajímavém programu, ale i na společenském večeru.Generální partner:

Hlavní partner:

Partneři:

Vystavovatelé:

Záštita:

Organizátor: