DENS SANUS OLOMUCENSISRegistrace:


Konference Dens Sanus Olomucensis 2023 je teoretická vzdělávací akce registrovaná u ČSK.

Jednou z povinností vyplývající z registrace je:

Pořadatel se zavazuje, že zašle Vzdělávacímu středisku ČSK seznam jmen a dat narození nebo IKČ všech účastníků vzdělávací akce, a to elektronicky ve formátu .xls nebo .xlsx nejpozději do 30 dnů po jejím konání. Proto musí být v registračním formuláři kromě jména uvedené i datum narození nebo IKČ.Hlavní partner:Partner:

Vystavovatelé:

Vystavovatelé:

Záštita:

Organizátor: